OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES)

 

Poniższej przedstawiamy najważniejsze informacje o rodzaju, zakresie przetwarzania oraz ochronie Państwa danych osobowych. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, potocznie zwane RODO.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Agnieszka Jurzak, 430340  Kozy, Bociania 6, NIP 547-140-3898, REGON 368613447

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych e-mail: aga@projektpodroze.pl, tel.: +48 604778280.

 

 1. UPRAWNIENIA i BEZPIECZEŃSTWO

W każdej chwili mają Państwo prawo:

 • pełnego dostępu do danych osobowych (czyli uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych),
 • sprostowania danych osobowych (sprostowania niepoprawnych danych, uzupełnienia lub aktualizacji danych),
 • usunięcia danych osobowych przysługujące w określonych w RODO przypadkach*,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych*,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • odwołania udzielonych zgód,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

W przypadku żądania usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych nie zawsze będzie to natychmiast możliwe – na przykład w trakcie realizacji umowy, czyli w trakcie trwania wyjazdu, nie mogą się Państwo domagać usunięcia danych osobowych. Zasady związane z realizacją Państwa uprawnień są szczegółowo opisane w art. 15 – 21 RODO. Ograniczenia są opisane m.in. w artykule 23. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

 

W każdym przypadku do kwestii Państwa prywatności podchodzimy ze szczególną uwagą oraz indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (aga@projektpodroze.pl), telefoniczny (+48604778280)

 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazywanych przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Administrator ma dostęp do odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. Dane osobowe mogą być powierzane i przetwarzane wyłącznie przez naszych podwykonawców (gwarantujących stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych)  i wyłącznie w celu sprawnej realizacji umowy (np. ubezpieczyciel, firma księgowa, kancelaria prawna, biuro wizowe, linie lotnicze, piloci wycieczek). Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane do realizacji umowy.

 

 1. CEL I RODZAJ ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji świadczeń usług turystycznych, zgodnie z profilem działalności organizatora turystyki, zawsze zgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do realizacji usług wynikających z umowy. Niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy i poprawne świadczenie usług.

 

Poniżej znajdują się główne cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

3.1. W celu podpisania umowy oraz jej realizacji przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO):

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania i/lub korespondencyjny,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy
 • ewentualnie fotografie jeśli są wymagane (wiza / permity lokalne) dla realizacji umowy

 

Powyższe dane osobowe podają Państwo za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie oraz podpisując umowę o świadczenie usług z Agnieszka Jurzak.

 

3.2. W celu bieżącego kontaktu z nami, czyli do wysyłki powiadomień email (w tym newslettera na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody) zawierających informacje handlowe, komunikaty bieżące, okazjonalne wiadomości i życzenia przetwarzamy takie dane osobowe, jak (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • imię i nazwisko lub nick,
 • adres e-mail.

 

3.3. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zawarte w umowie o świadczenie usług z Agnieszka Jurzak, to jest:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • numer telefonu,
 • numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego
 • ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy

 

3.4. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy pliki tekstowe „cookie” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celach analitycznych obecności na www.projektpodroze.pl przetwarzamy takie dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • użyte filtry
 • podstrona, gdzie wypełniono formularze kontaktowe (zgłoszenie na wycieczkę)

 

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do czasu odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości marketingowych prosimy zwrotnego maila z informacją o wypisanie z listy mailingowej, imieniem i nazwiskiem lub za pomocą opcji „unsubscribe” w przypadku newsletterów.

 

 1. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

5.1. Definicje:

 • serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.projektpodroze.pl
 • serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • administrator – firma Agnieszka Jurzak prowadząca działalność pod adresem: Bociania 6, 43-340 Kozy, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5471403898, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

5.2. Rodzaje Cookies:

 • cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

5.3. Bezpieczeństwo:

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

5.4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników,
 • dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu,
 • serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych,
 • usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

 

5.5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook
 • Youtube

 

5.6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne:

 • użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies,
 • informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: „jak wyłączyć cookie”(link is external),
 • użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

5.7. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

5.8. Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.